MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Kde se konají mé semináře?

Na této stránce najdete mé semináře, přednášky nebo workshopy, kterých se můžete zúčastnit, včetně tématu a podmínek účasti.

Označené jsou semináře zahrnuté do vzdělávacího programu Rehabilitační, rekondiční a regenerační péče pro koně Institutu zdraví zvířat.

Kalendář seminářů pro veřejnost

Pro podrobnosti srolujte níž.

 1. 10. 2023Ortopedie a neurologie koní - Rychnov na Moravě (Svitavsko)  (vzdělávání Institut zdraví zvířat)
 7. 10. 2023Zdraví a nemoci končetin koní - Repechy (Prostějovsko)
 8. 10. 2023Fyziologie a patologie kopyt - Bučovice-Vícemilice (Vyškovsko)  (vzdělávání Institut zdraví zvířat)
 11. 11. 2023Základy fyzioterapie koní - Repechy (Prostějovsko)
 18. 11. 2023Krmení koní - Bučovice-Vícemilice (Vyškovsko)
 23. 1. 2024Zdravá kopyta - Repechy (Prostějovsko)  (vzdělávání Institut zdraví zvířat)
 13. 2. 2024Welfare a zdravé ustájení koní - Repechy (Prostějovsko)

Základy fyzioterapie koní

24. září 2023, Bučovice-Vícemilice (Vyškovsko)

Pořádá Míša Maráková, podrobnosti a přihlášky na FN události: Základy laické fyzioterapie koní

Na tomto semináři se posluchači seznámí se základními technikami a metodami fyzioterapeutické ošetření koně před a po práci. Vysvětlíme si, jak která metoda funguje, jaké jsou její výhody a nevýhody, a zaměříme se na postupy, které může snadno a bezpečně provádět i laik na svém koni: základy manuálního ošetření, protahování, stabilizace core svalů, zlepšování rovnováhy, posilování koně. Jednotlivá témata uvedeme do souvislostí s anatomií koně a zmíníme se i o některých nemocech svalů a nervové soustavy koní.

Kurz bude probíhat u koní ve Vícemilicích a v Motorestu Panorama Vícemilice.
Káva, čaj a drobné občerstvení v ceně kurzu.
Časový rozvrh:
8:30 - 9:00 prezence
9:00 - anatomie koně, stavba a funkce hřbet, krku, anatomické souvislosti
10:45 - základy fyzioterapeutického vyšetření koně (na co se dívat, pohmat, reakce)
12:15 - oběd
13:00 - praktická ukázka vyšetření koně
14:15 vybrané nemoci hřbetu a svalů
16:00 - vybrané neurologické problémy koní
17:00 - konec (přibližně, záleží na dotazech)
Cena semináře je 1700 Kč
Platí se záloha 700 Kč a zbytek hotově na kurzu.

Ortopedie a neurologie koní

1. října 2023, Rychnov na Moravě (Svitavsko)

Pořádá Stáj 2M, podrobnosti a přihlášky na FB události: Ortopedie a neurologie koní

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní.

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat jejich příznaky, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.

V teoretické části si probereme:

- základní anatomii a fyziologii pohybové a nervové soustavy
- vztahy mezi nervovou a svalovou soustavou a jejich uplatnění v praxi (svalová práce, propriocepce a rovnováha)
- základní ortopedické a neurologické vyšetření koní
- nejčastější nemoci kostí, kloubů, šlach, svalů a centrální i periferní nervové soustavy, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence.
V praktické části si předvedeme základní ortopedické a neurologické vyšetření koně.
Seminář je plný fotografií a videí různých pohybových problémů koní.

Orientační časový harmonogram
Příjezd: 8:30 - 9:00
Zahájení: 9:00
Oběd: 12:00-13:00
Ukončení: 17:00

Cena semináře 1 700,-

Zdraví a nemoci končetin koní

7. října 2023, Repechy (Prostějovsko)

Pořádá Iva Krainová, podrobnosti a přihlášky na FB události: Zdraví a nemoci končetin koní

Tento jednodenní seminář je věnován zdravotní problematice končetin koní.
Nejdříve si na něm probereme základy anatomie a fyziologie koňských končetin, základní ortopedické vyšetření a navážeme na to nejčastějšími nemocemi kloubů, šlach, vazů a kostí. Pochopíte podstatu vzniku těchto zdravotních problémů, naučíte se první pomoc a laické ošetření, prozradíme si, co s tím mohou dělat veterináři – a hlavně co a jak dělat, aby k těmto nemocem vůbec nedošlo.
Kurz bude probíhat na ranči Repechy v seminárních prostorách ranče. Káva, čaj a drobné občerstvení v ceně kurzu.
Program - ortopedie (základy anatomie končetin, diagnostika kulhání, nemoci končetin)
9:00 - anatomie končetin
10:45 - diagnostika kulhání
12:15 - oběd
13:00 - praktická ukázka diagnostiky kulhání, palpace končetiny
14:15 - nemoci končetin
17:00 - konec (přibližně, záleží na dotazech)
Cena semináře je 1500 Kč

Fyziologie a patologie kopyt

8. října 2023, Bučovice-Vícemilice (Vyškovsko)

Pořádá Míša Maráková, podrobnosti a přihlášky na FB události: Fyziologie a patologie kopyt.

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Na kopytech stojí celý kůň, proto je jejich zdraví a rovnováha klíčovým faktorem pro zdraví a rovnováhu celého těla a následně i jeho pohybu a využití. Kdo chce posuzovat zdraví a funkčnost těla koně, ať už z hlediska fyzioterapie, jezdeckého či vozatajského využití nebo i dalšího uplatnění v chovu, měl by znát:
- vzhled a funkci zdravého – funkčního – deformovaného kopyta
- vztah kopyta – postoj – držení těla – pohyb – zdraví celého koně
- základní principy správného podkování – správného bosého trimu
- souvislost kopyta – povrch terénu – životní prostředí – pohyb a práce
V teoretické části si probereme:
- základy anatomie a funkce kopyt
- základní znaky zdravého, funkčního kopyta
- různé nepravidelnosti a deformace kopyt, jejich příčiny a důsledky, včetně nejběžnějších nemocí kopyt
- základy rentgenologie kopyt
- chov koní podporující zdraví jeho kopyt
- zásady správných úprav kopyt
V praktické části provedeme posouzení kopyt na živých koních, v případě nutnosti na spoustě fotografií. Vysvětlíme si správné fotografování kopyt pro pozdější posouzení na počítači.

Základy fyzioterapie koní

11. listopadu 2023, Repechy (Prostějovsko)

Pořádá Iva Krainová, podrobnosti a přihlášky na FB události: Základy fyzioterapie koní

Na tomto semináři se posluchači seznámí se základními technikami a metodami fyzioterapeutické ošetření koně před a po práci. Vysvětlíme si, jak která metoda funguje, jaké jsou její výhody a nevýhody, a zaměříme se na postupy, které může snadno a bezpečně provádět i laik na svém koni: základy manuálního ošetření, protahování, stabilizace core svalů, zlepšování rovnováhy, posilování koně. Jednotlivá témata uvedeme do souvislostí s anatomií koně a zmíníme se i o některých nemocech svalů a nervové soustavy koní.
Kurz bude probíhat na ranči Repechy v seminárních prostorách ranče. Káva, čaj a drobné občerstvení v ceně kurzu.
9:00 - anatomie koně, stavba a funkce hřbet, krku, anatomické souvislosti
10:45 - základy fyzioterapeutického vyšetření koně (na co se dívat, pohmat, reakce)
12:15 - oběd
13:00 - praktická ukázka vyšetření koně
14:15 vybrané nemoci hřbetu a svalů
16:00 - vybrané neurologické problémy koní
17:00 - konec (přibližně, záleží na dotazech)
Cena semináře je 1500 Kč

Krmení koní

18. listopadu 2023, Bučovice-Vícemilice (Vyškovsko)

Pořádá Míša Maráková, podrobnosti a přihlášky na FB události: Zdravá výživa a krmení koní

Na tomto semináři se podíváme na pochopení anatomie a fyziologie trávení, posouzení výživného stavu a jeho sledování, krmiva pro koně a jejich vlastnosti, specifika krmení různých kategorií koní, krmné doplňky, napájení koní.

Časový rozvrh:
8:30 - 9:00 prezence
9:00 - 12:00 teorie
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 17:00 teorie a praxe
Cena semináře je 1700 Kč
Platí se záloha 700 Kč a zbytek hotově na kurzu.

Zdravá kopyta (Fyziologie a patologie kopyt)

23. ledna 2024, Repechy (Prostějovsko)

Pořádá Iva Krainová, podrobnosti a přihlášky na FB události: Zdravá kopyta

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Na semináři se seznámíme se stavbou a funkcí koňských kopyt, vysvětlíme si, co to je "zdravé kopyto", "funkční kopyto" a "deformované kopyto" a jak tyto stavy poznat při pohledu zvenčí i podle rentgenologických snímků. Uvedeme si do souvislosti tvar a funkci kopyt a zbytek těla: jak kopyta ovlivňují postoj končetin, držení těla, pohyb, ale třeba i symetrii chrupu.
Vysvětlíme si základní principy podkování a seznámíme se s různými filozofiemi bosého trimu. V neposlední řadě si připomeneme, jak je zdraví kopyt ovlivněno prostředím, ve kterém koně žijí, dáme si různé tipy na to, jak zařídit, aby kopyta zůstala zdravá a koně nosila k jeho i naší spokojenosti.
Kurz bude probíhat na ranči Repechy v seminárních prostorách ranče. Káva, čaj a drobné občerstvení v ceně kurzu.
9:00 - anatomie a funkce kopyta
10:45 - korektní tvary a časté deformity kopyt
12:30- oběd
13:30 - vybrané nemoci kopyt
15:30 - úpravy kopyt, péče o kopyta
17:00 - konec (přibližně, záleží na dotazech)
Cena semináře je 1500 Kč

Welfare a zdravé ustájení koní

13. února 2024, Repechy (Prostějovsko)

Pořádá Iva Krainová, podrobnosti a přihlášky na FB události: Welfare a zdravé ustájení koní

Na tomto semináři se seznámíme se základy korektního ustájení a péče o koně, a to jak z hlediska zákonů, tak i pohledu zdraví a pohody koní. Probereme si nejen různé typy ustájení a jejich výhody a nevýhody, ale i základy preventivních programů koní v našich podmínkách - vakcinace, kontrola parazitů, dále si řekneme důležité informace ohledně péče o koně na jaře, v létě, na podzim i v zimě a vysvětlíme si i význam dalších preventivních opatření, jako je péče o zuby, kopyta, krmení apod.
Kurz bude probíhat na ranči Repechy v seminárních prostorách ranče. Káva, čaj a drobné občerstvení v ceně kurzu.
9:00 - zákony a chov koní, potřeby koní a korektní ustájení
10:45 - očkování koní
12:15- oběd
13:15 - paraziti a antiparazitární programy
15:15 - další preventivní opatření u koní: péče o zuby, krmení...
17:00 - konec (přibližně, záleží na dotazech)
Cena semináře je 1500 Kč

Košík

Košík je prázdný.