MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Kde se konají mé semináře?

Na této stránce najdete mé semináře, přednášky nebo workshopy, kterých se můžete zúčastnit, včetně tématu a podmínek účasti.

Označené jsou semináře zahrnuté do vzdělávacího programu Rehabilitační, rekondiční a regenerační péče pro koně Institutu zdraví zvířat.

Ortopedie a neurologie koní

21. ledna 2023, Nový Hojkov (Jihlavsko)

Pořádá Iva Vacková, podrobnosti a přihlášky na FB události: Ortopedie a neurologie koní

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat jejich příznaky, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.
V teoretické části si probereme:
- základní anatomii a fyziologii pohybové a nervové soustavy
- vztahy mezi nervovou a svalovou soustavou a jejich uplatnění v praxi (svalová práce, propriocepce a rovnováha)
- základní ortopedické a neurologické vyšetření koní
- nejčastější nemoci kostí, kloubů, šlach, svalů a centrální i periferní nervové soustavy, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence.
V praktické části si předvedeme základní ortopedické a neurologické vyšetření koně.

Cena: 1500,- Kč (malé občerstvení zajištěno)
Začátek v 9 hodin, předpokládaný konec v 18 hodin.

Ortopedie a neurologie koní

22. ledna 2023, Nový Hojkov (Jihlavsko)

Pořádá Iva Vacková, podrobnosti a přihlášky na FB události: Ortopedie a neurologie koní

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat jejich příznaky, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.
V teoretické části si probereme:
- základní anatomii a fyziologii pohybové a nervové soustavy
- vztahy mezi nervovou a svalovou soustavou a jejich uplatnění v praxi (svalová práce, propriocepce a rovnováha)
- základní ortopedické a neurologické vyšetření koní
- nejčastější nemoci kostí, kloubů, šlach, svalů a centrální i periferní nervové soustavy, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence.
V praktické části si předvedeme základní ortopedické a neurologické vyšetření koně.

Cena: 1500,- Kč (malé občerstvení zajištěno)
Začátek v 9 hodin, předpokládaný konec v 18 hodin.

Ortopedie a neurologie koní

28. ledna 2023, Kravaře-Kouty (Opavsko) 

Pořádá Michaela Marková, podrobnosti a přihlášky na FB události: Ortopedie a neurologie koní

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat jejich příznaky, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.
V teoretické části si probereme:
- základní anatomii a fyziologii pohybové a nervové soustavy
- vztahy mezi nervovou a svalovou soustavou a jejich uplatnění v praxi (svalová práce, propriocepce a rovnováha)
- základní ortopedické a neurologické vyšetření koní
- nejčastější nemoci kostí, kloubů, šlach, svalů a centrální i periferní nervové soustavy, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence.
V praktické části si předvedeme základní ortopedické a neurologické vyšetření koně.

Cena: 1500 Kč (malé občerstvení zajištěno)
Začátek v 9 hodin předpokládaný konec v 18 hodin

Základy fyziologie a patologie kopyt

29. ledna 2023, Kravaře-Kouty (Opavsko)

Pořádá Michaela Marková, podrobnosti a přihlášky na FB události: Základy fyziologie a patologie kopyt

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Na kopytech stojí celý kůň, proto je jejich zdraví a rovnováha klíčovým faktorem pro zdraví a rovnováhu celého těla a následně i jeho pohybu a využití. Kdo chce posuzovat zdraví a funkčnost těla koně, ať už z hlediska fyzioterapie, jezdeckého či vozatajského využití nebo i dalšího uplatnění v chovu, měl by znát:
- vzhled a funkci zdravého – funkčního – deformovaného kopyta
- vztah kopyta – postoj – držení těla – pohyb – zdraví celého koně
- základní principy správného podkování – správného bosého trimu
- souvislost kopyta – povrch terénu – životní prostředí – pohyb a práce
V teoretické části si probereme:
- základy anatomie a funkce kopyt
- základní znaky zdravého, funkčního kopyta
- různé nepravidelnosti a deformace kopyt, jejich příčiny a důsledky, včetně nejběžnějších nemocí kopyt
- základy rentgenologie kopyt
- chov koní podporující zdraví jeho kopyt
- zásady správných úprav kopyt
V praktické části provedeme posouzení kopyt na živých koních, v případě nutnosti na spoustě fotografií. Vysvětlíme si správné fotografování kopyt pro pozdější posouzení na počítači.

Cena: 1500 Kč (malé občerstvení zajištěno)
Začátek v 9 hodin předpokládaný konec v 17 hodin

Ortopedie a neurologie koní

11. Února 2023, Vícemilice (Bučovice)

Pořádá Michaela Maráková, podrobnosti a přihlášky na FB události: Ortopedie a neurologie koní

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat jejich příznaky, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.
V teoretické části si probereme:
- základní anatomii a fyziologii pohybové a nervové soustavy
- vztahy mezi nervovou a svalovou soustavou a jejich uplatnění v praxi (svalová práce, propriocepce a rovnováha)
- základní ortopedické a neurologické vyšetření koní
- nejčastější nemoci kostí, kloubů, šlach, svalů a centrální i periferní nervové soustavy, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence.
V praktické části si předvedeme základní ortopedické a neurologické vyšetření koně.

Cena: 1500 Kč (malé občerstvení zajištěno)
Začátek v 9 hodin předpokládaný konec v 18 hodin

Veterinární minimum

4. března 2023, Rychnov na Moravě (Svitavsko)

Pořádá Stáj 2M, podrobnosti a přihlášky na FB události: Veterinární minimum

Víte co dělat než přijede veterinář?
Program a témata: Základní vyšetření koně v teorii i praxi, čili vyšetření základních životních funkcí, vyhodnocení závažnosti narušení zdravotního stavu koně, komunikace s veterinářem, monitorování koně před a po veterinárním zákroku. První pomoc v akutních situacích, úrazy, zranění, šokové stavy, koliky apod. Lékárnička pro koně.

Účastnický poplatek: 1500,- (v ceně občerstvení, oběd si lze dokoupit)
Začátek: 8:30, předpokládaný konec 17:00.


Základy fyziologie a patologie kopyt

1. dubna 2023, Rychnov na Moravě (Svitavsko)

Pořádá Stáj 2M, podrobnosti a přihlášky na FB události: Zdravá kopyta

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Na kopytech stojí celý kůň, proto je jejich zdraví a rovnováha klíčovým faktorem pro zdraví a rovnováhu celého těla a následně i jeho pohybu a využití. Kdo chce posuzovat zdraví a funkčnost těla koně, ať už z hlediska fyzioterapie, jezdeckého či vozatajského využití nebo i dalšího uplatnění v chovu, měl by znát:
- vzhled a funkci zdravého – funkčního – deformovaného kopyta
- vztah kopyta – postoj – držení těla – pohyb – zdraví celého koně
- základní principy správného podkování – správného bosého trimu
- souvislost kopyta – povrch terénu – životní prostředí – pohyb a práce
V teoretické části si probereme:
- základy anatomie a funkce kopyt
- základní znaky zdravého, funkčního kopyta
- různé nepravidelnosti a deformace kopyt, jejich příčiny a důsledky, včetně nejběžnějších nemocí kopyt
- základy rentgenologie kopyt
- chov koní podporující zdraví jeho kopyt
- zásady správných úprav kopyt
V praktické části provedeme posouzení kopyt na živých koních, v případě nutnosti na spoustě fotografií. Vysvětlíme si správné fotografování kopyt pro pozdější posouzení na počítači.

Cena: 1500 Kč (v ceně občerstvení, oběd si lze dokoupit)
Začátek v 8:30 hodin předpokládaný konec v 17 hodin


Košík