MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Kde se konají mé semináře?

Na této stránce najdete mé semináře, přednášky nebo workshopy, kterých se můžete zúčastnit, včetně tématu a podmínek účasti.

26. 6. 2021 Praha, Toulcův dvůr: Veterinární minimum

Pořadatel: Sdružení SRAZ

Podrobnosti na FB stránce Sdružení SRAZ https://www.facebook.com/events/695475834671898/

Tento jednodenní seminář se bude teoreticky i prakticky věnovat základnímu klinickému vyšetření a ošetření koně. Na tom totiž stojí vše!
Pokud máte s koněm zdravotní problém, jak chcete veterináři do telefonu vysvětlit, co se vůbec děje? Jak chcete poznat, zda se zdravotní stav koně po veterinárním ošetření zlepšuje, zhoršuje nebo nemění? Jak můžete jako laik odhadnout, zda je váš kůň vážně nemocný a vy byste měli honem jet na kliniku, nebo se jedná jen o něco „lehkého“, co zvládne váš veterinář ve stáji?
Na Veterinárním minimu se naučíte:
- vyšetřit koně a poznat, že není zdravý,
- odhadnout závažnost jeho zdravotního stavu,
- komunikovat s veterinářem a řídit se jeho pokyny,
- rozpoznat některé běžné zdravotní problémy koně a poskytnout mu první pomoc (úrazy a rány, koliky, dýchací potíže, otoky, onemocnění oka apod.).
Řekneme si také, co by bylo dobré mít v koňské lékárničce a jak se o léky či zdravotnický materiál postarat, aby se „nezkazil“.

2.-3. 10. 2021 Praha, Toulcův dvůr: Zdravé tělo pro zdravý pohyb

Pořadatel: Sdružení SRAZ

Podrobnosti na FB stránce Sdružení SRAZ https://www.facebook.com/events/2684085881906309.

Každý z nás chce, aby se jeho kůň pohyboval zdravě – správně, pohodlně a snadno. Když se však kůň začne pohybovat špatně, začne kulhat, drobit, křižovat, nebo neposlouchat, vyhazovat či odmítat nacválání, je třeba zjistit skutečnou příčinou tohoto problému a odstranit ji.
Na dvoudenním semináři Zdravé tělo pro zdravý pohyb se proto budeme dva dny teoreticky i prakticky zabývat zdravím a nemocemi pohybového aparátu koní.
Naučíte se:
- posoudit exteriér koně a najít odchylky od jeho normálu, které poukazují na zdravotní problémy,
- vyšetřit kosti, klouby, šlachy i svaly koně očima i rukama,
- vyšetřit pohybový aparát koně v pohybu,
- pečovat o končetiny i hřbet koně tak, aby vydržely pod váhou jezdce co nejdéle,
- poznávat některá častá onemocnění pohybového aparátu a poskytnout koni první pomoc (natažená šlacha, artritidy, artróza, svalové problémy, blokády a stažené fascie aj.),
- odchovávat hříbata a rostoucí koně tak, aby se z nich stali zdraví a výkonní koně.
Umět pečovat o končetiny, hřbety a vlastně celá těla svých koní je důležité, bez ohledu na to, jak vysoko (či daleko) se svým koněm míříte.

0
 .