MVDr. Dominika Švehlová
Pro zdraví a pohodu koní

Kde se konají mé semináře?

Na této stránce najdete mé semináře, přednášky nebo workshopy, kterých se můžete zúčastnit, včetně tématu a podmínek účasti.

Označené jsou semináře zahrnuté do vzdělávacího programu Rehabilitační, rekondiční a regenerační péče pro koně Institutu zdraví zvířat.

Kalendář seminářů pro veřejnost

Pro podrobnosti srolujte níž.

 23. 3. 2023Online webinář Nauč se dívat na kopyta I
  1. 4. 2023 Základy fyziologie a patologie kopyt - Rychnov na Moravě (Svitavsko) (vzdělávání Institut zdraví zvířat)
 5. 4. 2023Online webinář Nauč se dívat na kopyta I
 15. 4. 2023 Biomechanika koní - Toulcův dvůr (Praha)
 20. 4. 2023 Online webinář Nauč se dívat na kopyta II
 4. 6. 2023 Nauč se dívat na kopyta III - Toulcův dvůr (Praha)
16. 9. 2023  Základy fyziologie a patologie kopyta - Nový Hojkov (Jihlavsko) (vzdělávání Institut zdraví zvířat)

Fyziologie a patologie kopyt

1. dubna 2023, Rychnov na Moravě (Svitavsko)

Pořádá Stáj 2M, podrobnosti a přihlášky na FB události: Zdravá kopyta

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Na kopytech stojí celý kůň, proto je jejich zdraví a rovnováha klíčovým faktorem pro zdraví a rovnováhu celého těla a následně i jeho pohybu a využití. Kdo chce posuzovat zdraví a funkčnost těla koně, ať už z hlediska fyzioterapie, jezdeckého či vozatajského využití nebo i dalšího uplatnění v chovu, měl by znát:
- vzhled a funkci zdravého – funkčního – deformovaného kopyta
- vztah kopyta – postoj – držení těla – pohyb – zdraví celého koně
- základní principy správného podkování – správného bosého trimu
- souvislost kopyta – povrch terénu – životní prostředí – pohyb a práce
V teoretické části si probereme:
- základy anatomie a funkce kopyt
- základní znaky zdravého, funkčního kopyta
- různé nepravidelnosti a deformace kopyt, jejich příčiny a důsledky, včetně nejběžnějších nemocí kopyt
- základy rentgenologie kopyt
- chov koní podporující zdraví jeho kopyt
- zásady správných úprav kopyt
V praktické části provedeme posouzení kopyt na živých koních, v případě nutnosti na spoustě fotografií. Vysvětlíme si správné fotografování kopyt pro pozdější posouzení na počítači.

Cena: 1500 Kč (v ceně občerstvení, oběd si lze dokoupit)
Začátek v 8:30 hodin předpokládaný konec v 17 hodin

Webinář: Nauč se dívat na kopyta I

23. března 2023 nebo 5. dubna 2023, 19:00 hodin - online

Pořádá Sdružení SRAZ z. s., podrobnosti na webu Toulcův dvůr nebo na FB události Nauč se dívat na kopyta I (termín 23. 3. 2023) nebo Nauč se dívat na kopyta I (termín 5. 4, 2023)

Tento krátký tříhodinový webinář má za cíl ukázat posluchačům, jak obecně vypadá zdravé a funkční kopyto českého domácího jezdeckého či vozatajského koně. Řekneme si na něm, jak se na kopyta dívat, co na nich sledovat a jak hodnotit.

Každý majitel koně by si měl vycvičit oči na to, jak mají vypadat zdravá a funkční koňská kopyta. A protože neexistuje jeden jediný model takového kopyta, je třeba znát obecná pravidla i souvislosti tvaru kopyt se zbytkem těla koně. A pak sledovat koňský pohyb, ochotu pracovat a provádět to, co po něm jezdec chce, a zpětně to dávat do souvislosti se vzhledem jeho kopyt v minulosti i současnosti.

Kvůli krátkému času, který budeme mít k dispozici, se už nebudu zabývat anatomií kopyta. Prosím proto posluchače, aby si ji před webinářem prošli v dostupných knihách či jiných kvalitních textech. Budeme se na kresbách, schématech a fotografiích věnovat právě cvičení oka – posuzování tvaru kopyta a hodnocení, zda je nebo není správný či aspoň „ucházející“ pro bezproblémový pohyb koní.

Aby byl webinář aspoň trochu interaktivní, dostanou posluchači předem pracovní listy, které si mohou vytisknout a během webináře s nimi pracovat.

Samozřejmě po celou dobu spolu budeme diskutovat, protože stejně tak, jak neexistuje jeden jediný správný tvar koňského kopyta, neexistuje ani jeden jediný správný názor na něj.

Biomechanika koní

15. dubna 2023, Toulcův dvůr (Praha)

Pořádá Sdružení SRAZ z. s., podrobnosti na webu Toulcův dvůr nebo na FB události Biomechanika koní.

Na tomto jednodenním semináři si probereme, jak vlastně funguje pohybový aparát koně, jak se kůň hýbe. Ujasníme základní poznatky o těžišti a rovnováze koní, jejich přirozené křivosti i o reakci a následcích nesprávné rovnováhy na svaly a klouby. Posluchači se také dozvědí, jak mohou pohyb celého těla ovlivnit bolavé zuby nebo nevyvážená kopyta či nepadnoucí sedlo nebo těsná uzdečka.

Řekneme si, jak správným výcvikem, lonžováním a ježděním koně narovnat, zlepšit jeho rovnováhu a pohyb, jak mu gymnasticky procvičovat tělo, aby zůstalo zdravé a dobře pohyblivé a kůň tak mohl spokojeně vozit svého člověka.

Seminář bude plný obrázků, fotek, videí a praktických rad a tipů na zdravou a prospěšnou práci s koněm ze země i pod sedlem, ať už pro sportovní účely, pro radost nebo v rámci rehabilitace koně po nějaké nemoci či úraze.


Webinář: Nauč se dívat na kopyta II

20. dubna 2023, 19:00 hodin - online

Pořádá Sdružení SRAZ z. s., podrobnosti na webu Toulcův dvůr nebo na FB události Nauč se dívat na kopyta II.

Tento tříhodinový webinář je určen pro účastníky prvního webináře Nauč se dívat na kopyta koní, kteří už mají informace, jak posuzovat tvary kopyt.

V tomto webináři na získané a procvičené znalosti navážeme. Nejdříve si rychle zopakujeme znaky, které budeme sledovat na fotografiích koňských kopyt. Pak se seznámíme s nejčastějšími deformitami nebo nepravidelnostmi kopyt a vysvětlíme si jejich dopad na pohyb, výkon a zdraví koně. Následně si opět projdeme celou řadu fotografií deformovaných nebo nepravidelných kopyt, zkusíme podle nich odhadnout, co se asi v kopytě děje a jaké následky to pro koně má. Nakonec prodiskutujeme, jak by se daly tyto problémy odstranit nebo aspoň zmírnit. Poslední část bude vedená pouze formou návrhů a tipů, nikoli jasných doporučení, protože pouze podle pár fotografií nelze odhadnout celou problematiku deformovaných kopyt. Řekneme si proto, na co by se měl případný podkovář nebo kopytář také soustředit a co by měl vyhodnotit.

Prosím účastníky, aby měli po ruce texty z prvního webináře, kde jsou přehledná schémata korektního tvaru kopyt, se kterým budou fotografie porovnávat.

Nauč se dívat na kopyta III

4. června 2023, Toulcův dvůr (Praha)

Pořádá Sdružení SRAZ z. s., podrobnosti na webu Toulcův dvůr  nebo na FB události Nauč se dívat na kopyta III.

Tento seminář je určen pro všechny posluchače webinářů Nauč se dívat na kopyta I a II. Bude pojat interaktivně, protože posluchači budou mít za domácí úkol vyfotit si kopyta vlastních koní (koně) a vyhodnotit je. Na semináři si projdeme tyto fotografie a budeme o nich diskutovat.

Kromě toho si řekneme něco víc o zdravém i patologicky změněném kopytním mechanismu a jeho propojenosti s tvarem kopyt, vysvětlíme si i to, jak tvar kopyt ovlivní postoj a pohyb koně – a naopak! Zmíníme se o nejčastějších deformitách kopyt a o tom, jak se pokusit napravit, aby se kůň zase cítil pohodlně.

Fyziologie a patologie kopyt

16. září 2023, Nový Hojkov (Jihlavsko)

Pořádá Iva Vacková, podrobnosti a přihlášky na FB události: Zdravá kopyta

Seminář je součástí vzdělávacího programu Institutu zdraví zvířat Veterinární rehabilitace koní

Na kopytech stojí celý kůň, proto je jejich zdraví a rovnováha klíčovým faktorem pro zdraví a rovnováhu celého těla a následně i jeho pohybu a využití. Kdo chce posuzovat zdraví a funkčnost těla koně, ať už z hlediska fyzioterapie, jezdeckého či vozatajského využití nebo i dalšího uplatnění v chovu, měl by znát:
- vzhled a funkci zdravého – funkčního – deformovaného kopyta
- vztah kopyta – postoj – držení těla – pohyb – zdraví celého koně
- základní principy správného podkování – správného bosého trimu
- souvislost kopyta – povrch terénu – životní prostředí – pohyb a práce
V teoretické části si probereme:
- základy anatomie a funkce kopyt
- základní znaky zdravého, funkčního kopyta
- různé nepravidelnosti a deformace kopyt, jejich příčiny a důsledky, včetně nejběžnějších nemocí kopyt
- základy rentgenologie kopyt
- chov koní podporující zdraví jeho kopyt
- zásady správných úprav kopyt
V praktické části provedeme posouzení kopyt na živých koních, v případě nutnosti na spoustě fotografií. Vysvětlíme si správné fotografování kopyt pro pozdější posouzení na počítači.

Cena: 1500 Kč (v ceně občerstvení, oběd si lze dokoupit)
Začátek v 9:00 hodin předpokládaný konec v 17 hodin

Fyzio-cvičení koní

23. září 2023, Toulcův dvůr (Praha)

Pořádá Sdružení SRAZ z. s., podrobnosti na webu Toulcův dvůr nebo na FB události Fyzio-cvičení koní.

Na tomto jednodenním semináři se posluchači seznámí s různými cviky pro zlepšení rovnováhy, symetrie a ohebnosti koní. Nejdříve si teoreticky probereme základní principy narovnání koně, jeho vybalancování pravolevé i předozadní, „naohýbání“ i práci se stabilizací vnitřku těla.

Potom si budeme prakticky na jednotlivých koních předvádět základní cviky, vysvětlíme si, jak je koně naučit, na co dávat pozor a čeho se vyvarovat, aby cvičení mělo nejen výcvikový, ale i gymnastický a rehabilitační účinek.

Košík